Rollag

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0632

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0632

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0632
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/69949
gn:officialName
Rollag
Rollag
Rollag
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/3141467/
pos:lat
59.98413
pos:long
9.29489

http://data.lenka.no/geo/sted/69949

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0632
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0632