Flesberg

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0631

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0631

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0631
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/70603
gn:officialName
Flesberg
Flesberg
Flesberg
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/3157053/
pos:lat
59.83283
pos:long
9.58308

http://data.lenka.no/geo/sted/70603

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0631
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0631