Hurum

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0628

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0628

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0628
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/60196
gn:officialName
Hurum
Hurum
Hurum
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/3151404/
pos:lat
59.61401
pos:long
10.45763

http://data.lenka.no/geo/sted/60196

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0628
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0628