Røyken

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0627

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0627

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0627
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/73371
gn:officialName
Røyken
Røyken
Røyken
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/3141104/
pos:lat
59.74019
pos:long
10.41321

http://data.lenka.no/geo/sted/73371

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0627
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0627