Lier

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0626

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0626

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0626
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/72359
gn:officialName
Lier
Lier
Lier
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/3147541/
pos:lat
59.78663
pos:long
10.24590

http://data.lenka.no/geo/sted/72359

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0626
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0626