Hol

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0620

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0620

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0620
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/332961
gn:officialName
Hol
Hol
Hol
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/6453357/
pos:lat
60.61528
pos:long
8.30194

http://data.lenka.no/geo/sted/332961

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0620
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0620