Ål

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0619

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0619

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0619
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/112669
gn:officialName
Ål
Ål
Ål
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/3163374/
pos:lat
60.63028
pos:long
8.56115

http://data.lenka.no/geo/sted/112669

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0619
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0619