Gol

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0617

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0617

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0617
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/113196
gn:officialName
Gol
Gol
Gol
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/3155419/
pos:lat
60.69953
pos:long
8.95024

http://data.lenka.no/geo/sted/113196

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0617
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0617