Ringerike

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0605

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0605

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0605
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/84687
gn:officialName
Ringerike
Ringerike
Ringerike
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/6453360/
pos:lat
60.16018
pos:long
10.25660

http://data.lenka.no/geo/sted/84687

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0605
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0605