Kongsberg

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06

gn:childrenFeatures
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0604

http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0604

http://vocab.lenka.no/geo-deling#Kommune
gd:fylkenr
06
gd:kommunenr
0604
gd:senter
http://data.lenka.no/geo/sted/58196
gn:officialName
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06
owl:sameAs
http://sws.geonames.org/6453373/
pos:lat
59.66516
pos:long
9.64653

http://data.lenka.no/geo/sted/58196

gn:parentADM2
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0604
gn:parentFeature
http://data.lenka.no/geo/inndeling/06/0604